falcerka Horizon AFC-546 AKT, rok 2006

Wyposażenie: 

  • nakładanie ze stosu 
  • pierwszy łam 6 kaset
  • drugim łam nóż + 2 kasety
  • wykładanie 
  • format max. 540x760 mm; min. 120x172mm
  • nastawy z komputera